یوسف — وکیل در قانون — وکیل در نوار مارسیوکیل در نوار مارسی و رئال مادرید این شرکت مشاوره و کمک به افراد و کسب و کار در زمینه قانون کار, تجاری, قانون, حقوق مصرف کنندگان, شرکت, قانون و حقوق اشخاص. کار زبان انگلیسی و اسپانیایی و ایتالیایی.

یوسف è همه دی های در های کلاسیک در.

فرض دله در