وکلای فرانسه آنلاین!


چالش های قانون اساسی از یک دادگاه داوری در هنگام درخواست برای ابطال است. توسط, مشاور حقوقی


اختلاف بین مطرح می شود سهامداران

این روش برای ابطال جایزه داوری باید یک دوم مسیر به چالش کشیدن قانون اساسی از داوری به یک مهمانی که ممکن است دیر خواسته برای داور (. شرکت ارتباطات از راه دور و آفریقایی وزارت امور خارجه هستند و شرکت سهامداران شرکتشرکت مخابرات قبل از اتاق بازرگانی بین المللی یک درخواست برای داوری. رئیس جمهور از داوری امتیاز در آن اعلامیه استقلال از چهاردهم جولای ندارد به فاش کردن هر گونه واقعیت و یا شرایط از طبیعت به عنوان به تماس به سوال خود از استقلال و یا برای تولید یک شک معقول در ذهن طرفین در رابطه با آن بی طرفی است. هیئت مدیره شرکت مخابرات باید به اطلاع طرف دیگر را از بیست و یک اوت که رئیس جمهور از داوری منصوب شده بود داور توسط در چارچوب یک مورد قبلی که شامل پدر و مادر خود شرکت. بیست و چهار اکتبر, دولت از امضای سند واگذاری است. قانون ماموریت در چارچوب قوانين و مقررات داوری یک گام مهم از روش داوری که مجموعه ماموریت داوری از جمله تعیین طرفین به داوری و محل داوری یک بیانیه کوتاه از ادعاهای طرفین فهرست داوران و جزئیات تماس خود را به عنوان به خوبی به عنوان قوانین قابل اجرا به رسیدگی است.

قواعد داوری اجازه می دهد تا یک به یک داوری به درخواست رد صلاحیت داور است.

مقاله چهارده از این مقررات مستلزم آن است که برنامه برای تشکیل شده است: روش داوری در حال انجام است و یک جایزه است ساخته شده در برابر دولت است.

دولت تصمیم می گیرد به درخواست ابطال این جایزه قبل از پاریس به دادگاه تجدید نظر. دادگاه تجدید نظر پاریس رد درخواست ابطال است.

راه حل بنابراین باید تایید شود

دادگاه تجدید نظر در نظر گرفته است که دولت تلقی می شد را کنار گذاشته اند برای به چالش کشیدن قانون اساسی داوری و عدم وجود اعتراض تسلیم در طول رسیدگی داوری است.

دادگاه تائید دیوانعالی کشور تایید تصمیم دادگاه تجدید نظر. آن معتقد است که پاریس در دادگاه تجدید نظر به درستی برگزار می شود که این عمل برای ابطال ادعا بی نظمی قانون اساسی از داوری نمی تواند تایید. دادگاه تائید دیوانعالی کشور به عمل ماموریت اضافه شده اهمیت به عنوان او معتقد است که این عمل از ماموریت تایید نظم قانون اساسی از دادگاه و انتصاب داوران.

دادگاه تائید دیوانعالی کشور و دادگاه تجدید نظر حاضر از این رو است که این اقدام برای ابطال می تواند یک راه برای دور زدن محدودیت های زمانی ثابت در قوانین داوری به درخواست رد صلاحیت داور است.

دوباره باز بحث در مورد رد صلاحیت داور پس از پایان داوری به طوری که باعث از نرم افزار برای شناخته شده بودند در طول داوری را ایجاد عدم اطمینان در بیش از حد است که باید تضعیف روند داوری.

درخواست برای ابطال نباید راه ابتلا به چالش اعتبار قانون اساسی داوری.

این راه حل شده اند احتمالا مختلف اگر علت ممکن است رد صلاحیت کشف شد تا بعد از آن و اگر نزول این اطلاعات تا به حال نه مداخله در آغاز داوری روش. روستای عدالت سایت جامعه از قانون کسب و کار به صورت رایگان دسترسی ایجاد شده در سال (اطلاعات بیشتر). وکلا و وکلا از شرکت ها و کارکنان, قضات, دانش آموزان, محضر حسابداران و کارشناسان منابع انسانی و مشاوره و غیره وجود دارد متعدد اطلاعات و شرکت در جامعه, اطلاع رسانی, ایجاد شبکه خود را استخدام. شبکه اول از سمت راست.