وکلای فرانسه آنلاین!


پیدا کردن فرم های درخواست و راهنمایی - مهاجرت و شهروندی کانادا ،


ما انجام تعمیر و نگهداری از وب سایت بیست و پنج اکتبر از ساعت: تا: صبحاگر شما نمی تواند دسترسی به یک صفحه دوباره سعی کنید در چند دقیقه. لطفا با مراجعه به بخش دانلود از اسناد و مدارک در مرکز کمک. شکست مذاکرات می تواند منجر به تاخیر در ادامه: برای کسب اطلاعات بیشتر قبل از ارسال یک درخواست از طریق ایمیل, دیدن وب سایت پست کانادا. ما را حفظ خواهد کرد شما را مطلع که ما باید بیشتر اطلاعات در اغلب موارد شما در حال حاضر نیاز به ارائه خود اثر انگشت و عکس (داده های بیومتریک) بعد از اینکه شما درخواست خود را مشاهده کنید. این نرم افزار با استفاده از ویژگی های خاص و غیر ممکن است برای دیدن با استفاده از یک مرورگر اینترنت است.

این ویژگی به ما کمک کند به اعتبار این فرم در وسط سیستم ما. برای مشاهده فایل با فرمت شما نیاز به.