وکیل-مسکن — قانون اجاره وافزایش اجاره. فسخ اجاره نامه.

درگیری ها در آن محله است.

بارهای از پپ

نوسازی صندوق.

وام مسکن

مسائل مربوط به مسکن ضروری برای زندگی روزمره است. حقوق خود را بدانید و اجرای آنها می تواند یک دوره مانع است. با این حال, آن است که اغلب یک نکته ساده را برای جلوگیری از یک محاکمه طولانی. درگیری بوجود می آیند همه بیش از حد اغلب سوء تفاهم و یا جهل از نظام حقوقی است. یک نظر حقوقی می تواند در تعامل سازنده و گفت و گو و پیدا کردن راه حل به سرعت اقتباس شده است. در صورت مسدود وضعیت استفاده از یک وکیل با تجربه می تواند به حفاظت از حقوق خود را موثر و مشروع است. نگاهی به شیرجه رفتن. نگاهی به اولین قرار ملاقات. آیا منتظر نیست تا زمانی که وضعیت پارگی یک گام ساده برای پیدا کردن یک راه حل سریع است. بر خلاف باور عمومی مداخله وکیل کمک می کند تا برای صرفه جویی در وقت و پول است. در مورد یک وضعیت پیچیده او باید به وضوح بدانید که چگونه برای دفاع و ادعا از حقوق خود را. بسیار مهم است که یک وکیل در دسترس صالح و مبارز است. با توجه به تأثیری که هر گونه اختلاف در ارتباط با اسکان در زندگی روزمره و همچنین در آینده مالی یک استراتژی است که شخصی است و اقتباس در صورت لزوم. تحصیل در دانشگاه لوزان و, ایالت سانکت گالن, من, طولانی است متعهد به دفاع از حقوق مالکان و مستاجران. عضو و فدراسیون سوئیس از وکلای او توصیه می کند افراد و یا حرفه ای املاک و مستغلات و مدافع به ویژه در مقابل دادگاه های تخصصی (دادگاه و کمیسیون آشتی). یک شریک در آن نیز از حمایت یک شبکه گسترده ای از حرفه ای (متخصص میانجی, معمار, مهندس, و غیره). پرشور در مورد حرفه من می آموزد حقوق خصوصی در موسسات مختلف در فرانسوی زبان سوئیس و عضو متعدد انجمن های حرفه ای