وکیل در قانون بانکداری: خود را پیدا کنیدوکیل در قانون بانکداری است متخصص در تمام اختلافات مربوط به بانکداری و معاملات مالی. آنها همچنین رسیدگی به مواردی که شامل حرفه ای در بانکداری است. وکیل در قانون بانکداری نیز می تواند نقش مهمی حقوقی شورای خارج از چارچوب دادخواهی. در اینجا این است که یک نگاه جامع در حرفه وکالت در قانون بانکداری. یک وکیل در قانون بانکداری و معاملات با همه مسائل مربوط به عملیات بانکی از بانک ها و یا حرفه ای. بانکی قانون حاکم بر فعالیت های انجام شده توسط این افراد مشغول به کار در موسسات اعتباری و شامل قوانین بهره برداری از بانک ها. این موارد هستند که به کار گرفته شده توسط وکلا در قانون بانکداری بنابراین از دو طبیعت است.

از کسب و کار که مربوط به عملیات بانکی که شامل یک درگیری بین یک شرکت (بانک) و مشتری (یک فرد یا یک شرکت). از کسب و کار که مربوط به کسب و کار بانکی حرفه ای از بخش (سابق: مورد). ممکن است برای تماس با یک وکیل در قانون بانکداری یا برای مشاوره ماموریت یا در زمینه دادخواهی (مدنی یا کیفری). دادخواهی خواهد بود جنایی اگر آن را شامل نقض قانون یا مقررات. وکلا در قانون بانکداری, برای مثال, می توانید توصیه موسسات اعتباری در تمام مراحل مربوط به بودجه خود را و یا در به کارگیری از خود در شبکه های توزیع. آنها همچنین می توانید توصیه دارایی مدیران در ایجاد بودجه تنظیم شده به عنوان مثال. وکیل در قانون بانکداری نیز ممکن است دخالت در تمام معاملات مالی برای حساب موسسات مالی از طریق ابزارهای بازار. در صورت تعارض بین بانک و مشتری و بانک را وکیل در قانون بانکداری ممکن است لازم باشد برای جلوگیری از دادخواهی. اگر توافق متقابل روش نتواند وکیل در قانون بانکداری را مجبور به دفاع از خود مشتری (بانک یا مشتری بانک). وکلا در قانون بانکداری ممکن است بنابراین درخواست شود و همچنین توسط بانک ها به بخش مالی حرفه ای و یا مشتریان از موسسات اعتباری (در موارد تقلب در بانکداری). بسیاری از مردم خواست که به مشورت یک وکیل در قانون بانکداری. آیا مشاوره حقوقی و یا دادخواهی پاسخ همان است: قبل از آن بهتر است. آن است که هرگز توصیه به استفاده از یک وکیل به طور کلی پس از جنگ بدتر شده است. بیشتر شما اواخر بیشتر منافع خود را دشوار خواهد بود برای دفاع از. این مهم است که بدانید که وکلا در قانون بانکداری می توان تقسیم گروسو به دو مجموعه وجود دارد: افرادی که تخصصی در دفاع از بانک ها و از سوی دیگر کسانی که ماهر در دفاع از مشتریان بانک (فرد یا شرکت). شما باید آموزش خود را در محدوده صلاحیت وکلا قبل از شما آنها را انتخاب کنید. را انتخاب کنید یک وکیل نگاه در مورد شما که نشان می دهد توانایی برای گوش دادن به و مهمتر از همه این است که به آسانی در دسترس است.

چگونه به بگویید

شما به سرعت متوجه در اولین تماس شما. اگر شما راضی نیست با وکیل خود را, شما باید بدانید که شما می توانید در هر زمان تغییر دهید. برای اولین قرار ملاقات با وکیل خود را در قانون بانکداری خواهد بود به عنوان موثر به عنوان امکان پذیر است به یاد داشته باشید خود را آماده ارائه حقایق است. وکیل شما باید به وضوح بدانید که چرا با شما تماس بر او. هیچ واقعیت می تواند نقش مهمی در این موضوع باید به سمت چپ کنار. آماده سازی تمام سوالات شما می خواهید به بخواهید به وکیل و آوردن اسناد است که می تواند را تشکیل می دهند. هزینه یک وکیل در قانون بانکداری عوامل متعددی بستگی دارد: مشکل در مورد زمان صرف شده در مورد موضوع و غیره شهرت وکیل نیز تاثیر در میزان هزینه ها. بیشتر یک وکیل تلقی می شود بیشتر قیمت آن بالا است. یک وکیل رسانه ها گران تر از یک وکیل فقط نصب نرخ ساعتی شارژ توسط وکلا در قانون بانکداری است و بنابراین بسیار متغیر اعم از در هر ساعت به شش صد یورو در ساعت است. وکلای دفاع از بانک ها و یا شرکت های بزرگ به طور کلی گران تر از آن است که دفاع از مشتریان از بانک ها. اگر شما انتخاب می کنید این مبلغ یکجا پرداخت یک دوره پرداخت ممکن است تمدید شود با توجه به منابع خود را.

قابل اعتماد مشاوره حقوقی و فوری

پیدا کردن وکیل در اندازه گیری خود را با یکدیگر مقایسه نرخ