وکلای فرانسه آنلاین!


وکیل - جبران خسارت برای قربانیان حادثه - غرامت برای صدمه شخصی پاریس شمالی


قربانی یک تصادف در جاده و در نتیجه گاهی اوقات یک ضربه مغزی یک وکیل دفاع از شما در صورت بیمه و جلوگیری از یک خسارت برای حادثه خود را در تخفیفپس از یک حادثه کاری در دفاع از شما. این مبلغ یکجا پرداخت غرامت به حادثه خود را در محل کار توسط سیستم امنیت اجتماعی کامل نیست. تصادف با صدمات در زمینه ورزش خواهد بود که بیشتر به موضوع تعمیر و جبران خسارت که این عمل صورت گرفت یا نه در باشگاه. تجاوز به عنف و خشونت و حمله باعث آسیب روانی و یا فیزیکی و یا یک نرخ (موقت و از کار افتادگی) شما حق به جبران فقط. قربانی حادثه سقوط, ترافیک, تصادف, حمله باعث یک ضربه بر روی سر - شما مجاز به تعمیر و اغلب بسیار بالاتر از شما پیشنهاد بیمه. دوچرخهسواری ناهموار و یا ناهموار روروک مخصوص بچه ها, موتورگازی دوچرخه شما بسیار در معرض آسیب جدی بدن. این قانون تصریح می کند شرایط را برای جبران مطلوب برای همه صدمات خود را. هر قربانی یک تصادف منجر به صدمه شخصی (یا معلولیت) در مواجهه با دو چالش: آن اول باید مقابله با تروما که ناراحتی ناگهان زندگی او و خانواده اش اغلب در همه زمینه ها. علاوه بر تضعیف و در شوک آن باید علاوه بر عوارض پزشکی صورت پیچیده و اغلب وقت گیر -à, بیمه عدالت کارفرمای خود و موارد بهداشتی است. این مراحل اداری خواهد بود که اغلب به عنوان یک مانع و محدودیت. و در عین حال آنها کاملا قاطع است آنها تصمیم گرفتن حساب از آسیب بدنی و روانی است که شما را دچار این سطح از غرامت دریافت می کنید و در راه به طور کلی شرایط سازمان (مواد و عملی) از زندگی خود را پس از حادثه. دلیل این که شما به خودتان پیدا کنید در یک وضعیت حقارت و ضعف جسمی و اخلاقی مهم است که شما و خانواده شما را احاطه می شود, پشتیبانی, توصیه و دفاع بلافاصله پس از حادثه خود را. آن است که نقش وکیل در بدن آسیب این کمک می کند تا شما را در مراحل بسیار مهم را به شما را قادر به طور خاص به دفاع از همه صدمات و خسارت دیگر رنج می برد به عنوان یک قربانی تصادف. آن است که به این وضعیت ممکن خواهد بود برای به دست آوردن, در نتیجه پزشکی ارزیابی و تصمیم گیری خواهد شد که به بهترین سطح از جبران خسارت ممکن است برای تمام خسارت خود را. نگه داشتن در ذهن است که تمام شرکت های بیمه موظف هستند با موافقت نامه ها و منافع مشترک که شمار عمده خطرات ناشی از تعصب در تصمیم گیری های گرفته شده در شرایط پرداخت غرامت به قربانیان حادثه است. شما حق رد پیشنهاد جبران خسارت از بیمه گر خود را. آن است که تقریبا همیشه در بهترین منافع خود را. این نکته است که از همه بیشتر ضروری است که پذیرش یک پیشنهاد جبران خسارت از طرف بیمه گر خود را بعید است به ابطال است. ضروری است که یک وکیل کمک می کند تا شما را به یک ارزیابی خاصی از شرایط و عواقب ناشی از حادثه خود را. ما در اختیار شما قرار داده پزشک متخصص مستقل از شرکت های بیمه - خواهد شد که انجام یک بررسی جامع از وضعیت خود را از این حادثه قربانی به منظور گسترش دامنه خسارت به حادثه قربانی.

گاهی مربوط به یک تصادف در جاده های گاهی اوقات در این دوره از کار و یا فعالیت های اوقات فراغت (به عنوان مثال: آسیب های ورزشی) مغز صدمات آشکار نیست همه از عواقب خود را تنها پس از یک دوره طولانی از زمان.

به منظور تعيين محدوده فعلی و آینده عواقب ناشی از تروما ما را به انجام یک بررسی جامع از دولت خود در این دوره از مستقل پزشکی و گرا توسط وکیل خود را.

با در نظر گرفتن تمام عواقب ناشی از دولت خود را (زمان آینده و مترقی) ما قادر خواهد بود به شما تضمین یک سطح از جبران خسارت برای آسیب خود را بدون اندازه گیری مشترک با آنچه که شرکت های بیمه ارائه خود به خود به قربانیان حادثه است.

هر گونه ترافیک, تصادف, حادثه, حمله, حادثه در محل کار و یا در رفت و آمد و غیره است که به احتمال زیاد به علت آسیب شخصی. این آسیب را در نتیجه به رسمیت شناختن ضرر و زیان هستند که همه به شدت صحبت از آسیب بدنی است. قوه مقننه را فراهم می کند به طور کلی به جبران تمام ضرر رنج می برد توسط حادثه قربانی. آسیبی است که این موضوع از یک تعمیر است نه محدود به پس از اثر و ناتوانی عملکردی قابل مشاهده است. آنها همچنین شامل آسیب های اخلاقی یا روانی (فوق العاده-اقتصادی) و خسارت های اقتصادی (از جمله از دست دادن حقوق و دستمزد) و آسیب در کسانی که در اطراف قربانی غیر مستقیم قربانیان معمولا گیرند تحت تسمیه"قربانیان با گلوله کمانه دار زدن". همه از این تعصب است که موضوع یک بررسی جامع و توجه, توسط یک پزشک و یک وکیل است. این مرحله که اجازه خواهد داد که هر دو به کمیت مضرات و ایجاد خود را به پاسخگویی به این حادثه تعیین کننده فاز از نظر جبران خسارت است.

شرکت بیمه مسئول جبران خسارت به قربانی تصادف است و نه بهترین متحد از دومی است.

به دلیل هزینه-اثربخشی آسان به درک یک شرکت بیمه تمایل به کاهش و یا حتی فرار از برخی از موقعیت آسیبی که نقض حق جبران خسارت برای حادثه قربانی. هر قربانی یک تصادف با جراحت بدنی را می توان در دیدگاه جبران گرانبها کمک از یک وکیل مجرب در تعمیر آسیب های فیزیکی است. وکیل به کار خواهد کرد به جمع آوری بخش هایی که در حال اساسی به این سازمان از تخصص های پزشکی و بررسی ضرر و زیان مالی ناشی از این حادثه است. کمک به ارمغان آورد به قربانی نیز به مذاکره با شرکت های بیمه میزان خسارت و یا در صورت مخالفت با درخواست به دادگاه به دنبال قضایی تخصص. همبستگی ملی اعمال شده است نیز از طریق بودجه های مختلف و پرداخت سازمان که درگیر هنگامی که سر از آسیب های شناسایی شده یا نه حلال. این خدمات عبارتند از: (برای قربانیان جنایات) و (پزشکی حوادث) (صندوق ضمانت بیمه اجباری آسیب) در اطراف یک تصادف قربانی - قربانی است که زخمی و یا حتی متوفی - می بیند زندگی روزمره, گاهی سلامت خود و معیشت خود را مختل از یک روز به روز بعد.

آن است که یک درام است که می افزاید: به درام: درام غیر مستقیم قربانیان.

یک درام اغلب در سکوت گذشت و آن قانون فرانسه بوده است آهسته به اندازه گیری.

همه چیز تغییر کرده در سطح قانون گذاری.

غیر مستقیم قربانیان در غیر این صورت به نام قربانیان با گلوله کمانه دار زدن, در حال حاضر به رسمیت شناخته اند حقوق برای جبران خسارت: در این رویداد از یک تصادف جدی و در مورد مرگ. جبران که حق آنها حتی فراتر از جبران آسیب های اخلاقی به طور طبیعی تجربه شده توسط خانواده است. آن را در حال حاضر شامل بیماریهای شایع توسعه یافته توسط, پس از تصادف: درد و رنج عملکردی اختلال دائمی. 'یک وکیل در قانون اجتماعی برای بیست و دو سال نیز در قانونی برای جبران خسارت بدن یک متخصص در تصادفات و کار من قرار داده و من تجربه در خدمت روح, گوش دادن برجسته ضروری انسان ابعاد خاص پردازش موقعیت به خصوص دردناک و چشمگیر است.