وکلای فرانسه آنلاین!


وکالت, مثال, مدل


قدرت از وکیل نیز نامیده می شود یک حکم است و یک سند که توسط یک نفر (اصلی) منصوب دیگری (عامل) به عمل در نام خود راکسی که می پذیرد در این قطعنامه این است که عمل به نمایندگی از شرکت اصلی در موقعیت های ارائه شده در پروکسی. وکالت ممکن است اجازه پیمانکار برای انجام معاملات روزمره مانند پرداخت قبوض ، آن را نیز ممکن است اجازه می دهد تا به انجام اعمال مهم تر مانند عقد اجاره مسکن و یا فروش یک خانه یا یک ماشین. پروکسی در اینجا یافت شده است نه یک حکم در صورت عدم صلاحیت یا حفاظت حکم که حکم بر افراد توسط اداره قوانین نظم عمومی است. در این سند نوشته شده است در مقابل چشمان شما به عنوان پاسخ خود را.