وکلای فرانسه آنلاین!


منظور از وکلا در شورای دولت و دادگاه تائید دیوانعالی کشور


راهنمایی

گروه بندی در سفارش از یک شغل حرفه ای به نمایندگی از طرفین دعوا قبل از شورای دولت و دادگاه تائید دیوانعالی کشور است آنها را هم بین یک تا صد و و نمایندگان مجلس و اعضای شورای دولت و دادستانی دادگاه تائید دیوانعالی کشور.

مشاوره استادان حقوق و قانونی مدیران شش تا هفت بار در هر سال در مجلل هتل د بووه (فرانسوا - پاریس).