وکلای فرانسه آنلاین!


ما توافق قبل از شنیدن چه باید بکنید. é


مشکل این است که احضاریه صادر شده و این دو می خواهم برای کاهش آن به صفر به منظور جلوگیری از هزینه های دادرسی

وجود دارد هیچ مشکلی برای خارج شدن از این عادت است.

شماتیک وجود دارد دو راه برای انجام آن بسیار ساده است. اول از همه اگر توافق رسیده است به سرعت فقط نه مورد را به دادگاه. در واقع حتی اگر یک احضاریه صادر شده است به کوین به درخواست دیلن دادگاه نمی داند. برای دادگاه سعی کنید در مورد او باید کشف و ضبط این موضوع و برای این کار لازم است که وکیل دیلن می فرستد یک کپی از حکم در رجیستری است. بنابراین در مورد یک توافق رخ می دهد که نسبتا زود تنها فراموش نشده ارسال انتساب به دادگاه آن را نادیده گرفت این است که همیشه اختلاف وجود داشته است. یک دوم احتمال توافق ساخته شده است پس از احضار شده به دادگاه ارسال می شود. آیا وحشت در اینجا بیش از حد, راه حل وجود دارد کافی است به سادگی به وکیل دیلن به نشان می دهد به دادگاه که مشتری بخواهد به برداشت آن برنامه های کاربردی و مشاوره برای کوین نشان می دهد که مشتری خود را موافق به خروج. دادگاه موضوع را مختصر و تصمیم گرفتن توجه داشته باشید از توافق و از آن خواهد شد بیش از برای محاکمه. خوب است بدانید که: چشم پوشی ممکن است رخ دهد در هر زمان حتی در اواخر واقعا حتی در زمان اقامه دعوا حتی پس از دهان و استدلال است. و اغلب یک توافق رضایت بخش تر است از یک محاکمه شما باید یک سوال خاص و می خواهم مختصری تلفن مشاوره (دقیقه) و یا نوشته شده است (از چند خط در مورد یک صفحه بسته به موضوع).ببینید شما در این پلت فرم اختصاص داده شده است.