مالیات — اخبار مالیاتی, مالیات, معافیت مالیاتی در فرانسهبه عنوان هر سال مالیاتی خدمات به روز شده اند درآمد براکت برای استفاده از این برنامه به مالیات بر درآمد از سال است. محدودیت های درآمد براکت نرخ مالیات بر درآمد شده اند é بر اساس تکامل از شاخص قیمت مصرف کننده به استثنای توتون و تنباکو از سال با معافیت مالیاتی یک موضوع و é در سال ممکن است به نظر می رسد پیچیده تر از قبل به خصوص با توجه به اجرای این مالیات به منبع. قرار دادن یک راه حل در محل برای معافیت مالیاتی در سال است و نه پیچیده تر از قبل هستند و راه های مختلفی برای کاهش مالیات بر درآمد برای مقیاس هزینه های سوخت را تا سال منتشر شده در فوریه. این هزینه برنامه درخواست برای سفر کسب و کار مبتنی بر سوخت و نوع وسیله نقلیه و قدرت به مالیات است. برنامه ای از هزینه های سوخت را تا سال برای خودروهای سواری: قدرت-به مالیات دیزل سوپر سه مجموعه منبع سرد می تواند بیش از یک, ما نمی دانیم که آنچه جمع آوری شده است که چگونه آنچه که پیشنهاد شده است پیش بینی, چگونه آن را می رود برای کسری در زمین اما این دلیل کافی برای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات در سال است. سرمایه گذاری در املاک و مستغلات ما وزرای بودجه و امور مالی شده اند زیبا برای تبریک موفق معرفی کسر در منبع آن مشخص نیست که تمام مالیات دهندگان شادی تا آنجا که آنها مانند شرکت هایی که این تحمیل یک حجم کار اضافی.

هنوز ناشناخته برای بسیاری از فرانسوی ها که اغلب سرمایه گذاران تفنگ-خجالتی نخود گاهی اوقات به عنوان یک پناهگاه مالیاتی برای سرمایه گذاران است. با بیش از یک صد میلیارد برجسته در فرانسه نخود است, اما, امن, ارزش, به منظور تنوع بخشیدن به دارایی های آن است. ویژگی های نخود بستن حساب-به عنوان نخود اجازه نمی دهد که به سرمایه گذاری سنا به تازگی به تصویب رساند اصلاحیه مطرح شده توسط وزیر شهر و مسکن در زمینه تامین مالی لایحه.

این اصلاحیه با هدف گسترش مالیاتی بهره مند از قانون در سابق

زمان در سابق در دسترس در شایع تر است, تا به حال به غیر از حقوق و مزایای کارگران ما می دانیم آن است که یک وضعیت کاملا متفاوت از آن از کارکنان. کارکنان بستگی دارد به طور کلی سیستم امنیت اجتماعی فراهم می کند که پوشش بهداشت و درمان و بازنشستگی بسیار بهتر از کسانی که از آنچه ممکن است ادعا توسط که باید پیش بینی خود را از آینده بازنشستگی زود به اندازه کافی. تور کوچک پنجشنبه بیست و نه نوامبر مجلس سنا به تصویب رسید با رای به نفع و رای مخالف قسمت اول پیش نویس قانون سرمایه گذاری برای سال یا. در این دوره از بررسی از مقالات از بخش اول سنا ساخته شده است که تغییرات متعددی در حمایت از خانواده ها و شرکت های خاص است. توجه فرانسه قهرمان اروپا در مورد وزن این مالیات به تولید ناخالص داخلی. اما به اندازه کافی نیست چرا که این بدان معنی است که سطح مالیات در رابطه با ثروت تولید شده است که بالاترین در اروپا است. بر طبق آماری که بدن با بارهای از آمار و اروپایی است که به طور مستقیم وابسته به