فکر می کنم به شدت استفاده از امانوئل پاکسازیاین کره شمالی نیست اما زمانی که حتی پس از آن که جنبش سیاسی رئیس جمهوری در حال آماده سازی به طور رسمی تعیین کریستف در آن سر, فکر می کنم سخت ترین شیوه های حزب. با توجه به نتایج یک نظرسنجی برای لو فیگارو و جمهوری در بازار نمی خواهد در اثر بزرگ نیست-چیزی برای حسادت به عمده دیگر تشکل های سیاسی کشور از آن او بود و در عین حال قوی برای تمدید شیوه های. بیش از یکی دو فرانسوی قاضی و تکان دهنده روش از انتخابات برنامه ریزی شده برای کریستف. سه چهارم از آنها نیز بر این باورند که است نه یک حزب است که دموکراتیک تر از دیگر. قضاوت از همه بیشتر شدید به عنوان حزب رئیس جمهوری بود که ساختار و ساخته شده است در وعده نوسازی سیاسی از شیوه های. اما در وعده های بیشتر دموکراتیک بیشتر پاسخگو به اعضای آن است و بیشتر نگران اخلاق متقاعد کند. تنها یک چهارم از فرانسه معتقد است که این حزب در دیدار اول دو معیار و فقط بیش از یک سوم قاضی که آن را مطابق با سوم. در کوتاه پس از انتخابات آن است که ناامیدی حتی اگر برای زمان قضاوت, درب بیشتر در مورد در عمل از رئیس جمهوری است. همچنین برای لحظه ای آنها را از او بخواهید به تغییر. یا بیش از حد نیست. در حالی که انتخابات از کریستف ترجمه به جنبش در تیم دولت آنها به درخواست یک»مینی-طراحی مجدد»به جای»گسترده تجدید سازمان». توجه داشته باشید که این به ویژه در میان هواداران از سمت چپ که در آن نیاز به یک تجدید تیم ترجمه بر روی کاغذ از یک سیاست به عنوان بسیار لنگر به سمت راست. به عنوان یک نرم افزار از ایجاد توازن خطاب به امانوئل پاکسازی توسط مردم چپ.»این بسیار مهم از اقدام دولت اما شش ماه است که بیش از حد کوتاه برای همه چیز تغییر می گوید:»این بررسی است. نشانه این است که تجدید چهره کارکنان سیاست قدردانی فرانسه نمی خواهید به بررسی که کمی از شخصیتهای»جهان»در مورد عمده تجدید سازمان آینده است. تنها آلن é در واقع قسمت از فرانسوی ها بر این باورند که این امر می تواند یک دارایی به یک دولت جدید است. نخست وزیر سابق است كه جناح راست حامیان بلکه توسط کسانی که از سمت چپ. پس از سیاستمداران دیگر در سمت راست: — و خاویر برتراند و و از پاسخ دهندگان احساس می کنند که آنها می تواند دارایی. اما نیز وجود دارد که سوسیالیست ها در این لیست است. اول از آنها ë یک دارایی برای فرانسه در مقابل éè و مانوئل والس. پشت این چهره های, از سیاست های زندگی در مقابل, مرحله, باقی می ماند, اما تا حد زیادی فرضی به عنوان امانوئل پاکسازی شده تجدید سیاست یکی از علامت تجاری خود است. وزیر و در همان زمان به عنوان رهبر حزب. ترکیبی از توابع پیش بینی شده توسط متوقف نمی شود به علت اختلاف است. وزیر امور خارجه روابط با مجلس که باید تعیین شده در روز شنبه در لیون, نماینده جمهوری در ماه مارس برنامه ای برای نگه داشتن یک پا در دولت, در حالی که رهبر حزب اکثریت است. البته در مورد سوابق. نیکولا سارکوزی یا آلن é هم اعمال وزرا توابع در حالی که کارگردانی یا. اما برای یک حزب بود که قهرمان نوسازی سیاسی شیوه های مورد نوع اشتباه است. و یک مشکل است تا در.»ترکیبی از این دو تابع وجود مشکل»با ابراز تاسف در آسترید عضو موقت اجرایی حزب امانوئل پاکسازی. اگر او نگه داشته و این دقیق وزرا تابع چگونه خواهد ما به اشتراک گذاشتن چیزهایی که بین آنچه که او می گویند به عنوان یک وزیر و به عنوان مدیر اجرایی.»مخالفان علاوه بر این نیست تردید به عجله در بحث. این نقش دوگانه خواهد بود»یک رسوایی مطلق»عضو جمهوری خواه دامین آباد.»فقط غیر ممکن است از اخلاق و دیدگاه های اخلاقی و همچنین سیاسی با توجه به او. که فردا اعضای خواهد یک سوال بپرسید آنها را به وزیر یا رهبر یک حزب است.»آقای بسیار قدردانی توسط اکثریت قریب به اتفاق اعضای: آنها می توانید آن را اغلب با او صحبت کنید و از او بخواهید سوالات او دوستانه و با شخصیت روشن در توضیحات خود را و همیشه خوش بینانه است. اگر هر یک از ارواح ‘غم’ در برابر آن(اغلب به دلیل آن طول می کشد بسیاری از کار به و هرگز تعداد ساعت همان راه به عنوان تمام اعضای دولت و رئیس جمهور خود را که آنها استعفا و رفتن و پیوستن به احزاب دیگر. من اعتقاد ندارم که نتیجه این بررسی نشان دهنده تفکر, من فکر می کنم به خصوص که این نتیجه را اذیت رسانه ها و احزاب سیاسی از تاریخ ، é می گوید که پاکسازی یک خائن و یک درس خوان باید ما, خنده, گریه, یا گریه خنده با é شانزده نوامبر برای é های پاکسازی خود را ارائه به عنوان»شوالیه سفید»به عنوان او تایید کرده است, سیاست فرانسوا اولاند قبل از»چاقو در پشت»است. é نیست مناقصه با پاکسازی. در حالی که پاکسازی شده اعلام نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال é مورد علاقه اولیه از سمت راست که اغلب به از دست دادن با این بلیط از تاسیس این سازمان در ماه مارس داده است تا ایده های خود را از. او همچنین می بیند در آن برنامه عمل ‘خیانت’ سابق بانک پاکسازی.»این در درجه اول یک مشکل برای فرانسوا اولاند و چپ»می گوید: آلن é سپس بازجویی قرار گرفت با احتمال از دست دادن رای به نفع وزیر سابق از اقتصاد است. é»پاکسازی آن است که خیانت از فرانسوا اولاند بخواهد چاقو در پشت»او را متهم به پاکسازی مایل به»بازگرداندن بکارت»است. کافی به»اعتماد»اوما نباید ساده لوحانه است. این است که با پاکسازی کسی که به طور کامل پیوند با سیاست های اقتصادی انجام شده از سال شروع با افزایش مالیات»در خواستار پاکسازی, é شهردار بوردو به نام»احتیاط از افرادی که مخالف آنها چه می گویند و اگر ما می تواند تشخیص دهد که یک رفتار غیر دموکراتیک واقعا تغییر مسیر دموکراتیک زندگی است. درست است که بلند پروازانه نا امید. شروع به راه اندازی شورش و اگر آنها دلیل آنها باید درک کنند که آن را نمی تواند در غیر این صورت. برای احزاب دیگر آن را کافی برای تعداد سایت امتیاز به دلیل رایگان برای همه است فقط آغاز زمانی که فرانسه در حال رفتن به واکنش نشان می دهند و این باید به سرعت ترجمه را به صندوق های رای است. به عنوان گفت:»تمام حقیقت عبور از سه مرحله: اول آن را به سخره گرفتند. سپس آن را تحت یک فشار قوی. سپس آن را در نظر گرفته است برای همیشه یک بدون ذهن و بسیار خوشحال است. پاکسازی است و نه یک لیبرال به عنوان او بازی می کند. آن است که سوسیالیستی در اقدامات خود: به شواهد انتصاب رئیس حزب او. رئیس جمهور می خواهد یک حزب منوط به که رای این قوانین به عنوان یک انسان این است که نه حزب است که انتخاب او را تنها تایید انتخاب شاهزاده توسط رای گیری نشان می دهد از دست. بسیار دموکراتیک به عنوان تمرین. توجه به کسانی که بلند کردن دست. حزب رئیس جمهور همواره یک پوسته خالی تحت پنجم جمهوری به جز در لحظاتی که گفت: رئیس جمهور نیست دست بیش از آن اکثریت است. کسانی هستند که فراموش کشف کنند که در حال حاضر شصت سال پس از. عجیب زمانی که شما نگاه در نقشه های رای در انتخابات ریاست جمهوری ما می بینیم که فرانسه رای دادند پاکسازی و این حتی در دور دوم. رک و پوست کنده فرانسه خالص هنگامی که آنها فکر می کنند که احزاب سیاسی باید یک عملکرد دموکراتیک است. همواره وجود دارد این نوع از انتصاب به سمت راست به سمت چپ. زمانی که میتران به ریاست جمهوری برگزیده شد منجر شد توسط یک دبیر انتخاب شده توسط او. همین کار را با شیراک و یا سارکوزی یا اولاند. در نهایت شما فراموش نمی کنم هر چند که حزب از رئیس جمهور خواهد شد در دست یک فرد که نمی توانست خود را به اعتماد به نفس کامل. پس از آن است جهت و موقعیت خود را به عنوان وزیر, من درک می کنم که آن را اذیت رسانه ها و اعضای اپوزیسیون اما آنچه که ممکن است مانع, پایه. پاکسازی حاکم هست. او می گوید آنچه او می کند و آنچه او می گوید. آن جدید است و اطمینان بخش است.

گرفته اند و کاملا یک ضربه ، به نظر می رسد مانند آن, بازیگران در پشت. قدیمی احزاب است.

در این بازیافت

ضربه به مغز شما. برای بقیه که چیزی تغییر نمی کند. پادشاهی نابینایان نابینایان مرد گفت به یک چشم پادشاه است. چرا که نشان از فرانسه است بسیار ساده است و تنها حیوانی است که می خواند با پا در کود شواهد از گوساله ها از فرانسه رای دادند پاکسازی. این حداقل امید و آینده را رفع کند. در حالی که گوساله ها در گذشته می فقط به نشان می دهد که آنها به خوبی تبدیل به گاو. خیلی دیر شده برای گوساله ها از, که در حال رفتن به درک آن تا به حال به بیست و سه در مارس و به خصوص, ما, ما درک و به ما رای دادند به او. ما نمی شکایت از نتیجه. شما از سوی دیگر است. رسانه ها در اشتباه هستند زمانی که آنها با استفاده از کلمه انتخابات است. منصوب شده توسط پاکسازی است که کاملا ضد دموکراتیک است. آن را ممکن است یک سخنران خوب ما در لغزش به یک رژیم دیکتاتوری است که در آن نهادهای دموکراتیک هستند زیر پا گذاشته است. به یاد داشته باشید که پادشاه شد و گفت من می خواهم به اما: ما می خواهیم به (بزرگ تن) پاکسازی رئیس جمهور از نخبگان بوبو و اسلام گرایان است. کل کتاب در حال حاضر محکوم به فریب. نه به ذکر است همه دیگران است که شما لازم نیست مانند: پلیس در جاده ها, کنترل, مالیات مادران در قانون است. یک سوسیالیستی که از دست انتخابات پارلمانی است. سعی کنید به چسبیدن به پاکسازی و می خواهد برای به دست آوردن موقعیت شما در مورد رویای است.چه دموکراسی یک فریب است. واقعی فرقه که در آن استبداد و راستی کارشناسی ارشد بازی. بیایید امیدوار باشیم که ما نمی بینیم اتفاق می افتد به دولت والس یا سلطنتی. این جنبش است که در واقع بسیار فرقه ای و نه دموکراتیک. به خصوص که در آن پاکسازی حاکم به تنهایی. خواهد به توتالیتاریسم در لباس مبدل. اگر پاکسازی می خواهد به انتخاب به دور دوم آن خواهد بود لازم به تغییر دیسک بیشتر اصلاحات ساختاری و بیشتر در عمق عمل در کد کار نمی اندازه کافی به عنوان مثال بیش از حد از رفاه بیش از حد مهاجرت. با پاکسازی همه خوب است برای حامی و مالی, زمانی که گوساله ها از فرانسه را درک بسیاری از در حال حاضر به درک که کمونیسم که شما به نظر می رسد به پایبندی به طور کامل به نور از نظرات و پیشنهادات خود را یک انحراف مسیر به ورطه. او در نهایت درک مانور پاکسازی.

بعد

(بیش از حد دیر است.). آغاز شده و از هیچ چیز»واکر»آیا نمی دانید که در آن آنها می رویم. گورو خود گرفته است استفاده از آنها را به راه رفتن در سنجش زمان کمی انگشت بر روی درز شلوار و در همان زمان به سمت راست و به سمت چپ است. این تصور که همه از این شروع به گیجی و این که همکار ما-هموطنان به رعایت و انجام کار به طور فزاینده ای متعجب و متحیر قبل از آنها تصمیم گرفت و بدون شک در نهایت به مجازات است