وکلای فرانسه آنلاین!


زمان اخذ ملیت فرانسوی


به دنبال به جلو به ملیت فرانسوی ما نگران نباشید ما در اینجا برای شما ما در اختیار شما قرار داده برخی از ابزار رایگان است که می تواند برآورد ، آگاه باشید که افرادی که در زمینه درخواست تابعیت دریافت رسید واریز وجهاقتدار و سپس یک دوره هجده ماه را برای شما به پاسخ از تاریخ صدور رسید. اما زمان پردازش کاهش به دوازده ماه اگر شما ثابت کنید که همیشگی خود را اقامت در فرانسه برای حداقل ده سال به بعد از تسلیم رسید. همچنین توجه داشته باشید که دولت یک دوره شش ماه از تحویل رسید به ارسال درخواست خود به وزیر مسئول. عمومی سازمان ممکن است گسترش این زمان محدود و تنها برای یک بار و حداکثر سه ماه است و باید به دلایل تصمیم خود را.