خدمت در وسطو املاک و مستغلات فروش اجاره خانهپارچه

انجام فعالیت کارگزاری املاک و مستغلات و فعالیت های مرتبط مانند مدیریت و مراحل در یک مکمل فروش و خرید و اجاره و ارزیابی مناطق

علاقه عمدتا: املاک و مستغلات, مسکونی, توریستی, تجاری, صنعتی و تجاری, تجزیه و تحلیل بازار و مطالعات امکان سنجی, مشاوره و استراتژیک جهت کمک در قراردادها و مدیریت از همکاری مستقیم و تکنسین های حرفه ای مانند نقشه برداران و مهندسین و معماران