وکلای فرانسه آنلاین!


ارائه - انجمن بین المللی حقوق کیفری


این بررسی بین المللی کیفری قانون اصلی رسانه ارتباطی و تولید ضروری علمی انجمن بین المللی کیفری قانون است. ترکیب های بین المللی دیدگاه ها و مقایسه های را پوشش می دهد به طور کلی تئوری و فلسفه حقوق جزا قانون کیفری-عمومی, حقوق کیفری, متخصص دادرسی کیفری بین المللی و حقوق کیفری. دو نسخه از منتشر شده در هر سال برای دیدار با هدایت به وضوح توسعه یافته است یکی از نسخه های اختصاص داده شده به فعالیت های سنتی, انجمن علمی و پیوند با کنفرانس سالانه یک کنفرانس جهانی یا هر پنج سال کنگره بین المللی کیفری قانون است. این سمپوزیوم موضوع نهایی گزارش ها و قطعنامه ها که با هم در یک عدد در طول این پنج سال تولید ضروری از انجمن هستند و بنابراین به طور سیستماتیک منتشر شده در قالب موضوعی مسائل روی یک موضوع واحد استدیگر نسخه است که معمولا اختصاص داده شده به علمی موضوع خاص انتخاب شده توسط کمیته علمی اما بدون ارتباط با سازمان سنتی همایش یا کنگره. متحرک توسط و شبکه از برای عدالت کیفری سمینارهای تخصصی در مقیاس کوچک اجازه می دهد برای دعوت از کارشناسان است که باید از این فرصت برای ارائه با کیفیت بالا و سهم منتشر شده و سپس در قالب یک تعداد از. با انجام این کار ارتباط تلاش برای کمک به کیفیت علمی جنایی مسائل مهم بحث و گفتگو و حتی فراتر از آن فعالیت های سنتی از سازمان کنفرانس یا کنگره است. آن است که با سازماندهی یک بررسی دقیق و دانشگاهیان و کارشناسان در نقش علمی سرپرستان نوشتن از تحقق هدف اصلی از تضمین های علمی تعالی. با توجه به زبان انگلیسی به عنوان زبان میانجی علوم منتشر خواهد شد عمدتا به زبان انگلیسی از سال است. اگر شما لازم نیست که وضعیت یک عضو و می خواهم به خرید و یا دسترسی به اینجا کلیک کنید سایت سنگ قبر.